Miljöprövningar bort <br>från domstolarna

MILJÖJURIDIK - Miljöbalkskommittén vill skrota det nuvarande prövningssystemet som bara är fyra år gammalt. De föreslår att miljöfarlig verksamhet tillståndsprövas av särskilda prövningsmyndigheter.

Artikel 2003-1

I miljöbalkskommittén sitter representanter för de politiska partierna och de har till uppgift att förbättra miljöbalken och bota dess barnsjukdomar. Kommittén satte igång att arbeta redan hösten 1999, samma år som den nya balken trädde i kraft. I juni 2004 ska ledamöterna vara helt klara med sina uppgifter. Nu har de lagt fram sitt andra delbetänkande och föreslår en del grundläggande förändringar.

I dag tillståndsprövas miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter av miljödomstolar. Allt från oljeraffinaderier och pappersmassefabriker till bryggor bedöms och utvärderas av en domstol, vars ordförande är en jurist. Till sin hjälp har ordföranden ett miljöråd och två sakkunniga ledamöter. Men kommittén menar att det finns risk att miljöfrågorna hamnar i bakgrunden och att frågor av mer administrativ karaktär tar över. Därför vill kommittén införa en särskild miljöprövningsmyndighet istället, där miljöexperter ska bestämma om till exempel ett vattenkraftverk ska få tillstånd att byggas och i så fall under vilka villkor företaget ska bedriva verksamheten.

Idén med att införa miljöprövningsmyndigheter har en hel del fördelar, kommenterar Karolina Ardesjö Lundén, som är SNFs miljöjurist och sitter med som expert i en av kommitténs referensgrupper. Men det är viktigt att sådana myndigheter inte styrs politiskt. För då kan andra intressen hamna i första rummet och miljöfrågorna komma i andra hand.

I sitt betänkande beskriver också miljöbalkskommittén en vision om att baka ihop de regler som styr prövningen av miljöfarlig verksamhet, såsom kemifabriker och vattenverksamhet – exempelvis vattenkraft - dammar och broar – så att de prövas på samma sätt. Som det är nu räknas havsbaserad vindkraft som vattenärende och vindkraft på land som miljöfarlig verksamhet. Därför prövas de i dag enligt delvis olika regler.

I grunden är det vettigt att samordna reglerna, men det gäller att inte gå i några fallgropar, menar Karolina Ardesjö Lundén. Bland annat föreslår kommittén att man ska slopa en regel i vattenlagen som säger att nyttan av en verksamhet måste överväga skadorna som verksamheten orsakar. Det är en mycket bra regel. Kommittén borde istället föreslå att regeln ska utvidgas så att den också omfattar miljöfarlig verksamhet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.