Rädda fisket i Europa

HAV - Överfisket runt Europas kuster håller på att tömma haven. De flesta viktiga fiskbestånd inom EU är överfiskade, och unionens fiskeripolitik har medverkat till att åstadkomma detta.

Artikel 2003-1

Alltför många och alltför stora båtar dammsuger haven efter allt färre fiskar. Detta enligt Sveriges ledande miljöorganisationer, som gemensamt lagt fram ett tiopunktsprogram riktat till EUs fiskeministrar med förslag för att rädda fisket. Det är SNF, WWF, Greenpeace, Sportfiskarna och CCB som står bakom kraven.

– Nordsjöns torskbestånd har i det närmaste kollapsat och situationen är lika dålig i Skagerack, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på SNFs kansli. Nu behövs radikala åtgärder för att rädda fisket i Europa.

Man vill att försiktighetsprincipen ska gälla och att fiskekvoterna anpassas efter rekommendationerna från Internationella Havsforskningsrådet. Fiskeförvaltningen måste bli mer långsiktig och minimimåtten för den fisk som får fångas måste höjas.

Fångstkapaciteten måste minskas, anser miljöorganisationerna. EU måste sluta ge bidrag till nya fartyg. Därtill behöver fredade områden, fiskeförbudszoner, inrättas. Drivgarnsfisket bör förbjudas och trålfisket flyttas längre ut från kusten.

– Avveckla de skadliga subventionerna till storskaligt fiske, stimulera miljöcertifiering och stöd EU-kommissionens förslag till fiskerireform, så sammanfattar Klas Hjelm de fem organisationernas krav till EUs fiskeministrar.

www.snf.se/verksamhet/kust-hav/fiske.cfm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.