Timvis elmätning spar energi

ENERGI - Energimyndigheten har lagt ett förslag med krav på månadsvis automatisk avläsning av våra elmätare i framtiden.

Artikel 2003-1

Idag baseras, i bästa fall, en av årets elräkningar på verklig förbrukning, de övriga kvartalsräkningarna är gissningar. Det gör att det tar ett år eller mer innan en elsparåtgärd ger utslag på elräkningen. SNF vill i sitt remissvar på utredningen gå ännu längre. Målet måste enligt föreningen vara timvis avläsning för alla, så att energisparåtgärder ger ett snabbt utslag.

– Staten måste redan nu ge tydliga signaler till elbolagen att investera i elmätare som klarar eller är förberedda för timvis mätning, säger Mona Blomdin Persson, miljöchef på SNF.

www.snf.se/snf/remissvar/remissvar2002-10-30.htm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.