Vindarna har vänt

MILJÖ - Hur heta är miljöfrågorna i dag? Hur ser miljöopinionen ut och hur påverkar vi den? Det var huvudfrågorna på Naturskyddsföreningens höstkonferens.

Artikel 2003-1 Carl-Axel Fall

Konferensen hade fått rubriken ”Vem vänder vindarna”. Intresset kring frågorna var stort och konferensen präglades av nyfikenhet och analyslusta.

När det gäller opinionsläget presenterades två bilder. Den ena visade att miljöfrågornas vikt i politiken minskat stadigt sedan 1988.

Per Ängqvist, omvärldsanalytiker från United Minds, gav en mer positiv bild då han jämförde miljöfrågan med andra frågor. I opinionen är miljön i dag lika viktig som den om Sveriges ekonomi. Inför valet kom miljön på åttonde plats av 22 undersökta sakfrågor (SVTs vallokalsundersökning). Unga placerar miljöfrågorna högre än äldre.

Engqvist visade också att det inte finns något klart samband mellan beteende och opinion. Andelen människor som källsorterar har hela tiden ökat samtidigt som den politiska miljöopinionen försvagats.

Flera talare konstaterade att medierna är mer intresserade av små opinioner som ökar än av stora som inte rör sig.

Erica Bjerström, journalist på SVT, hävdade att journalister på stora medier inte kan vända vindarna själva. Men ”man kan kanske segla skickligt på opinioner som rör sig uppåt.”

Under dagen återkom en diskussion om miljölarm som väckarklocka. Flera hävdade att larm bara skapar förvirring. Olof Johansson, tidigare miljöminister, hade en bred syn på frågan.

– Allmänheten behöver mer hjälp att orientera sig i ett allt mer komplicerat samhälle. Där har ni i miljöorganisationerna en viktig uppgift. Larm tillhör arsenalen, men följ upp dem. Och ni måste vara ärliga, inte för taktiska.

Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen, försvarade föreningens larm.

– Vi har gott om kunskaper, bland annat via internationellt samarbete, och en mer samlad syn än vad som märks när vi går ut med ett larm om ett enskilt miljöfarligt ämne.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.