Barsebäck kan stängas

ENERGI - Det går att stänga en reaktor till utan att elbrist uppstår. Att låta bli vore att sända helt fel signaler, enligt SNF.

Artikel 2003-2

Energiuppgörelsen mellan (s), (c) och (v) 1997 innebar att en reaktor i Barsebäck skulle stängas 1998 och ytterligare en reaktor ersättas då bortfallet av elproduktion kunde kompenseras.

Nu anser SNF att detta villkor är uppfyllt och att Barsebäck 2 därför kan stängas.

– Avveckling av en rektor kommer inte att få någon märkbar effekt på elpriset. Erfarenheterna under den gångna vintern har visat att elmarknaden fungerar väl även under kalla perioder. Vi har också redan haft två reaktorer stängda under 2002, eftersom Oskarshamn 1 har varit avstängd hela året, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF.

– Den energipolitiska uppgörelsen måste ligga fast för att skapa de stabila spelregler som näringsliv och hushåll behöver när de gör sina energiinvesteringar. Om inte ytterligare reaktorer avvecklas hamnar vi återigen i en moment 22-situation där ansvariga politiker inbillar sig att de förnybara alternativen och effektiviseringen skall ta fart trots att subventionerad kärnkraftsel konkurrerar ut dessa alternativ, menar Svante Axelsson.

Under de senaste tio åren har konkurrens införts på elmarknaden, som också utvidgats till en europeisk nivå. Svensk självförsörjning av elproduktion är därför omodern, enligt SNF.

– Det är värt att poängtera att Sverige normalt är nettoexportör av el. Den el vi importerar under några kalla vinterdagar kommer också från länder som har skrivit på Kyotoavtalet och har egna klimatmål att leva upp till, avslutar Svante Axelsson.

www.snf.se/snf/remissvar/remissvar2003-01-14.htm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.