Ekomuseum längs Kävlingeån

SNF - Kävlingeån – från källorna till Öresund. Så lyder arbetsnamnet för ett nytt ekomuseum som håller på att ta form i Skåne.

Artikel 2003-2

Kävlingeån rinner genom nio kommuner, från Tomelilla i väster till Lomma och Kävlinge i öster. Här finns skogar, åsar och en del av Skånes bördigaste jordbruksmark, fina naturreservat och nyanlagda dammar för att fånga upp läckande växtnäring. I systemet ingår fem större sjöar, mängder med småsjöar och våtmarker. Dammarna fungerar som depåer för vattnet på vägen mot Öresund.

– Det finns mycket kunskap att vinna på att se avrinningsområden som en helhet, istället för varje stycke natur eller kulturmark för sig. Och kommungränserna är ju konstruerade. Naturen har sina egna gränser, säger Lillempr Lewan initiativtagare, pensionerad biolog och aktiv i SNF.

Ett ekomuseum är ett museum utan väggar och tak, med samlingarna på plats i landskapet. Tanken är att skolor, företag och allmänhet ska få bättre möjlighet att studera naturen och kulturlandskapet på plats. Bland annat med hjälp av enhetliga informationstavlor, guidade turer och så småningom böcker. Längs Kävlingeån finns också mängder av levande historia: slott, borgar, gamla vindmöllor, byar och kyrkor.

Idén om ekomuseum kommer ursprungligen från Frankrike. I Sverige finns det sedan ett tiotal år ekomuseum Vattenriket i Kristianstad och ekomuseum Bergslagen.

www.skane.snf.se/ekomuseum

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.