Förbjud bromerat

KEMIKALIER - Det är skillnad på principer och principer. Tänk er att regeringen förbjöd plaster, bara för att man inte kan skilja på flamskyddad och ren plast.

Artikel 2003-2

Det vill säga att enbart risken för att folk skulle kunna sprida bromerade flamskyddsmedel vore motiv nog för ett förbud. Det vore en ambitiös tillämpning av försiktighetsprincipen. Naturligtvis skulle regeringen få ta strid med EG-domstolen, och förmodligen också förlora.

Exemplet kan förefalla skruvat, men är nästan hämtat ur verkligheten. Regeringen förbjöd odling av industriell hampa för att den liknar naturlig hampa som innehåller THC, den verksamma beståndsdelen i hasch. Nu gick det som det gick i EG-domstolen och förbudet av den industriella hampan gick om intet. SNF begär nu inte heller att man ska förbjuda alla plaster, bara de ”verksamma beståndsdelarna” i plasten. Dessa verksamma beståndsdelar hotar, precis som knark, förmodligen hälsan för de kommande generationerna. I bägge fallen hotas den fria handeln vid ett förbud. I bägge fallen går det att komma ifrån beroendet, om man vill.

De bromerade ämnena går att ersätta genom klok design, förnybara material och innovativ kemi. Kemikalieinspektionen tvekar ändå i sin utredning om ett eventuellt nationellt förbud för dessa ämnen: ”Det råder delade meningar om ersättningsbarheten”.

Visst, bromindustrin har en annan åsikt. Om det fanns ett ”langarförbund”, skulle det säkert också ha en annan åsikt om knark. I vårt fall heter drogerna PBDE, TBBP-A och HBCD. Samtliga återfinns i miljön; i människokroppen, i livsmedel, i reningsverksslam. Vi har en lagstiftning som innebär automatiskt förbud av farliga kemikalier när de går att ersätta. Vi har ett miljömål om giftfri miljö. Ändå tvekar man att förbjuda flamskyddsmedlen. Här tycks försiktighetsprincipen snarare gå ut på att inte utmana EG-rätten.

Nu när SNFs kemikaliekampanj går mot sitt slut ter sig en avveckling av bromerade flamskyddsmedel alltmer realistisk. För snart är det lika illa att använda dessa ämnen som att sälja knark, fråga till exempel Fujitsu-Siemens, IKEA och Skanska som jobbar seriöst med att avveckla bromerade substanser. Fler företag är på väg, tro mig.


Magnus Hedenmark

kampanjledare för SNFs kemikaliekampanj.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.