Gift från tandkräm ökar i naturen

KEMIKALIER - Triclosan och flera typer av bromerade flamskyddsmedel har nu visat sig vara vitt spridda i miljön, enligt en studie från IVL.

Artikel 2003-2

En aktuell studie från IVL, institutet för vatten och luftvårdsforskning, visar att triclosan och ett antal bromfenoler förekommer såväl i maten vi äter som spritt i miljön. SNF har länge kritiserat den ökande användningen av Triclosan som bakteriedödande medel i allt från tandkräm till strumpor och disktrasor. Studien visar att Triclosan förekommer i relativt höga halter i slam från reningsverk och att ämnet återfinns även i stadsluften och i olika livsmedel samt i modersmjölk. I sill och strömming är halterna ungefär lika höga som av miljögiftet PCB. Triclosan är starkt giftigt för mikroorganismer men även för fisk.

– Vi har redan tidigare konstaterat att Triclosan har det typiska utseendet för ett klorerat miljögift. Därför är det knappast förvånande att vi nu får det bekräftat att ämnet ackumuleras i näringskedjorna, kommenterar Magnus Hedenmark, ledare för SNFs kemikaliekampanj.

IVL:s studie granskar även förekomsten i miljön av andra bromfenoler, bl.a. Tetrabrombisfenol, TBBPA, som är det vanligaste flamskyddsmedlet i världen. Det används bland annat i kretskort och plasthöljen till elektronik. Även TBBPA återfanns i alla miljöer som undersöktes, men i lägre halter. TBBPA är giftigt för vattenorganismer och hormonpåverkande.

– Det är dags för regeringen att se över miljömålet om en ”giftfri miljö”. Sverige har som mål att halten av naturfrämmande ämnen ska vara noll. Ska vi nå dit måste man se till att skärpa verktygen i kemikaliearbetet, säger Magnus Hedenmark.

www.ivl.se/rapporter/pdf/b1477.pdf

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.