Ingen frist för nordsjötorsken

HAV - Torskkvoterna för Nordsjön minskas med 45 procent år 2003. Det beslöt EUs fiskeministrar efter ett femdagars maratonmöte i slutet av förra året.

Artikel 2003-2

Man kom också överens om en reformering av EUs fiskepolitik som bland annat innebär ett stopp för bidrag till nya båtar från år 2004 och att skrotningspremierna för båtarna höjs. Stödet till modernisering av fiskebåtar bibehålls dock, men får inte gå till åtgärder som ökar fångstkapaciteten.

Fleråriga återhämtningsplaner för hotade arter, torsk med flera, införs också. Men för mindre hotade arter forsätter de årliga kvotförhandlingarna.

En nyhet är också begränsningar i antalet dagar per månad som båtarna får vara ute till sjöss.

Enligt EU-kommissionären Franz Fischler är överenskommelsen ”en historisk vändpunkt”. Medan Karl Wagner, ansvarig för WWFs internationella fiskekampanj, anser att den innebär en dödsdom för nordsjötorsken. ”Torskens överlevnad har offrats för en politisk överenskommelse” enligt Wagner.

– Vi uppskattar det lekmogna torskbeståndet i Nordsjön till 38 000 ton, säger David Griffith, chef för det internationella havsforskningsrådet, ICES. Det motsvarar ungefär vikten hos en medelstor bilfärja. Därför har vi rekommenderat totalstopp för torskfisket i Nordsjön, som det enda sättet för arten att återhämta sig.

– Den nya fiskepolitiken är inte tillräckligt kraftfull för att verkligen minska fiskeflottornas kapacitet och begränsa fångsterna, kommenterar Klas Hjelm, naturvårdschef på SNFs kansli.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.