Kemisekretariat <br>lobbar mot EU

KEMIKALIER - Ett nytt kemikaliesekretariat ska hjälpa miljörörelsen att få en röst i debatten om EUs nya kemikaliepolitik.

Artikel 2003-2

Förslaget till ny europeisk kemikaliepolitik mals långsamt genom i EU-maskineriet. Man hann inte slutföra processen under det danska ordförandeskapet och nu har bollen gått vidare till Grekland och Italien, som har andra prioriteringar. Samtidigt arbetar kemiindustrins lobbyister för högvarv med att försöka urvattna förslaget så mycket som möjligt.

Miljörörelsen i Sverige har inrättat ett internationellt kemikaliesekretariat som en motkraft inom kemiområdet. En av sekretariatets uppgifter blir att följa utvecklingen av EUs nya kemikaliepolitik.

– Vi vill vara en informationscentral, säger Per Rosander, föreståndare för det nya kemikaliesekretariatet. Vi ska filtrera ut användbar information från ofta svårtillgängliga källor och sprida den på ett lättillgängligt sätt till våra målgrupper: politiker, miljöorganisationer och företag.

Sekretariatet kommer att ligga i Göteborg och kampera ihop med internationella försurningssekretariatet, vars erfarenheter man kommer att utnyttja.
– På hemmaplan blir det våra medlemsorganisationer som får agera, säger Per Rosander.

Man frågar sig om en eller två ”motlobbyister” har någon chans att väga upp kemiindustrins horder av påtryckare?

– En nyckel till att lyckas är att visa upp att det finns olika syn inom näringslivet. Idag hörs bara en enda röst, kemiindustrins, säger Per Rosander. Vi vill se till att kemikalieanvändarna går ut och säger vad de tycker. Fler röster gör att kemilobbyn försvagas. Vi kommer naturligtvis även att prata med politikerna själva, men viktigast är att få andra att säga vad vi vill ha sagt.

– Kommissionens arbete är i stort sett klart, just nu är det parlamentet som är mest intressant att påverka, tror Per Rosander. EU-parlamentet får lagförslaget för första läsningen tidigast i juni. Det slutliga beslutet kommer kanske först år 2005.

Sekretariatet kommer också att bevaka annat internationellt kemikaliearbete och inleda samarbeten med progressiva företag.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.