Nystart för skogsnätverk

UPPDRAGET - Patrik Nygren har fått i uppdrag att blåsa liv i SNFs skogsnätverk. Länsförbundet i Västerbotten har med projektmedel från SNF anställt honom under sex månader.

Artikel 2003-2

Vad gör du?

– Jag arbetar med en nystart av skogsnätverket, som idag har 55 medlemmar, Jag håller kontakt med skogsaktiva, skriver debattartiklar och uppdaterar vår samling med exempel på dålig naturvårdshänsyn i skogen.

Vad hände med det gamla nätverket?

– Det rann ut i sanden, riksföreningen hade inte längre resurser att samordna nätverket. Som en reaktion på det bildades en fristående grupp, ”Nätverket för naturvård i svensk skog”, med cirka 200 medlemmar.

Hur är stämningen bland de skogsaktiva?

– Det har varit en del missnöje med riksföreningen. Många tycker att man satsade allt på FSC, det blev inte tid över för annat. FSC har inte heller fungerat så bra överallt. Systemet är en kompromiss, långt ifrån vad naturen kräver. När sedan skogsbolagen inte klarar att leva upp ens till den nivån blir besvikelsen stor.

– Det senaste året har dock efterlevnaden av naturvårdsreglerna i FSC-standarden förbättrats ute på hyggena. Det kan kanske ge större förståelse för FSC-processen bland de skogsaktiva.

Hur ska ni arbeta framöver?

– Vi satsar på att dokumentera exempel på dålig naturvård i skogen. Det leder förhoppningsvis till en till en dialog med skogsbolagen. Vi gör också stickprover på FSC-efterlevanden. Vi granskar också privatskogsbruket och arbetar med att skydda de sista gammelskogarna.

patrik.nygren@snf.se, skogstelefonen: 0913-20016.

Exempelsamlingen finns på:

www.snf.se/pdf/dok-skog-exempelsamling.pdf

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.