Samlat grepp om statens skogar

SKOG - Gärna en ny skogsmyndighet, men låt ansvaret för reservaten ligga kvar hos Naturvårdsverket och länsstyrelserna, anser SNF om statsskogsutredningen.

Artikel 2003-2

Statsskogsutredningen föreslår att man ska föra samman det splittrade statliga skogsinnehavet i en samlad förvaltning som tar ökad naturvårdshänsyn. Enligt utredningens huvudförslag ska all statlig skogsmark, även naturreservaten, hanteras av den nya skogsmyndigheten.

SNF är i sitt remissvar positiv till idén om en samlad skogsförvaltning, men vill att ansvaret för reservatsbildning ska ligga kvar hos Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

– Att flytta reservatsarbetet innebär en risk att förlora både kompetens och tempo i skogsskyddet, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på SNF. Därtill behöver man snabbutreda hur hastigheten i reservatsbildningen ska kunna ökas, helst tredubblas.

SNF anser också att all mark ovanför den fjällnära naturvårdsgränsen omgående ska överföras till naturvårdsfonden.

www.snf.se/pdf/dok-skog-statsskogsremiss.pdf

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.