Var tredje nyckelbiotop skadad

SKOG - Tio år efter att skogsbruket började kartlägga värdefulla nyckelbiotoper kan närmare en tredjedel av dem vara mer eller mindre skadade av avverkningar.

Artikel 2003-2 Roger Olsson

Nyckelbiotoper är områden som är viktiga för skogens växt- och djurliv. För tio år sedan började en landsomfattande kartläggning av skogens nyckelbiotoper. Tiotusentals sådana områden har hittats. Både skogsbolagen och privatskogsbruket har lovat att inte avverka nyckelbiotoper, men under senare år har det kommit många rapporter från ideella naturvårdare om medvetna eller omedvetna brott mot dessa löften. Per Angelstam, landskapsekolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet har kartlagt vad som skett med samtliga 12000 nyckelbiotoper i Dalarnas och Gävleborgs län under de senaste tio åren. Undersökningen är gjord med hjälp av fjärranalys. Överlappning mellan nyckelbiotoper och avverkningar har registrerats på digitala kartor.

Det visar sig att 30 procent av alla nyckelbiotoper skadats av avverkning. Någon enstaka procent har avverkats helt och hållet. Om man räknar in nyckelbiotoper som påverkats av avverkning i sin omedelbara närhet blir andelen påverkade nyckelbiotoper 50-60 procent.

Bara sju till åtta procent av nyckelbiotoperna har skyddats i någon utsträckning, de flesta bara delvis.

Tanken är att nyckelbiotoperna ska bevaras orörda för i princip all framtid. Att så många av dem skadats av skogsbruk redan efter mindre än tio år är självfallet en larmsignal.

– Frivilligt skydd av nyckelbiotoper har hittills inte varit särskilt effektivt när det gäller att säkerställa nyckelbiotopernas funktion, sade Per Angelstam när han presenterade sina resultat vid en konferens om nyckelbiotoper och rödlistade arter på Lantbruksuniversitetet i februari.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.