Varmare klimat bromsar Golfströmmen

KLIMAT - Avrinningen från de sex stora sibiriska floderna till Norra ishavet har sedan 1930-talet och fram till idag ökat med i genomsnitt sju procent. Tre av floderna tillhör jordens största och förändringen är så stor att det kan påverka klimatet i Nordeuropa.

Artikel 2003-2

Detta kan man läsa i en artikel i decembernumret av Science. Högre medeltemperaturer på Norra halvklotet leder till ökad nederbörd, som i sin tur leder till ökad avrinning.

En ökad mängd sötvatten i Norra ishavet kan också leda till att Golfströmmen försvagas. Effektiviteten hos de stora ”oceanpumparna” i Norra Ishavet, där det varma ytvattnet svalnar och sjunker mot botten, försämras av ökade mängder sötvatten.

Den internationella forskargrupp som gjort studien förutspår också en fortsatt ökning av flodernas avrinning med upp till 18 procent om hundra år. Till det ska läggas ökad nederbörd över havet och ökad avsmältning av Grönlands inlandsis.

www.sicencemag.org

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.