61 000 arter i Sverige

MÅNGFALD - Nu kan nyfikna barn med omöjliga frågor äntligen få besked! Det finns 61 000 olika växt- och djurarter med hemortsrätt i Sverige, och ytterligare drygt 2 300 tillfälliga eller införda arter.

Artikel 2003-4

Det är ArtDatabanken som räknat och presenterat resultatet i rapporten "Djur, svampar och växter i Sverige 2003". Rapporten är en lång lista över antalet arter inom olika organismgrupper, familj för familj, från bakterier till däggdjur.

Den i särklass artrikaste klassen är leddjuren. 27 909 arter hör till den gruppen, varav nästan 25 000 är insekter. Bland insekterna är i sin tur steklarna den artrikaste gruppen med över 7 000 arter.

Vid sidan om leddjuren är det framför allt svamparna dom bidrar till artrikedomen. Det finns omkring 12 500 arter i Sverige. De allra flesta är säcksvampar eller basidiesvampar. Det är bland den senare gruppens 4 452 arter vi hittar alla våra välkända matsvampar.

Bland udda existenser i ArtDatabankens tabeller hittar man exempelvis svalgsträngsdjur, fem arter, och stavsimmare, två arter.
ArtDatabanken understryker att siffrorna i många fall är osäkra och att rapporten bara tar upp de arter som är kända och namngivna.

http://www.artdata.slu.se/

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.