Billig mat eller levande landskap

Låga matpriser har sitt pris, det öppna landskapet med humlesurr och betande djur riskerar att försvinna vartefter mindre lönsamma gårdar läggs ned. Vill vi behålla ett rikt odlingslandskap måste vi betala för det.

Artikel 2003-4

Dansk fläskfilé till extrapris eller naturbeteskött från granngården till grillen i kväll? Valet borde vara enkelt. Men med två sekunder framför köttdisken till valet och en ansträngd hushållsbudget är risken stor att det blir den danska fläskfilén. Det svenska odlingslandskapet med sina surrande humlor, sjungande lärkor, ringlande gärdesgårdar och betande djur har återigen dragit det kortaste strået.

Gårdar lägger ner, betesdjur försvinner. Med detta försvinner inte bara livsmiljöer för många vilda växter och djur, vårt varierade sköna landskap och en del av vår historia utan även vår chans att få livsmedel producerade med höga krav på miljövård, djuromsorg och kvalitet.

Men lönar det sig att satsa på kvalitet? Billiga livsmedel tycks vara ledstjärnan för både politiker och handel. Men billigt till vilket pris? Att enbart sträva efter lägsta möjliga produktionskostnad i varje led riskerar att lämna miljöproblemen till nästa generation eftersom dagens priser inte räknar in de totala miljökostnaderna. Det ger inte heller utrymme för tillräcklig miljö-, kvalitets- och djuromsorg. Stora volymer pressas fram till lägsta pris. Centralisering av slakterier och mejerier innebär i praktiken att det är omöjligt att hålla betande kor i hela Sverige.

Men jordbrukets alla kostnader kan inte täckas av matpriserna. De natur- och kulturvärden som jordbruket skapar måste betalas över skattsedeln. Det är här EUs jordbrukspolitik kommer in i bilden. Mer pengar måste satsas på miljö- och landsbygdsutveckling istället för enbart produktion.

Vår egen jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, verkar vurma mer för låga matpriser än för öppna landskap med humlesurr. Samtidigt har Sverige antagit långtgående miljömål bland annat för odlingslandskapet. Inom en generation ska vi ha "ett rikt odlingslandskap". SNF undrar stilla hur ministern planerar att nå miljömålet och samtidigt pressa matpriserna?

Gun Rudquist
Jordbrukshandläggare på SNF.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.