Bortslängda p-medel gör fiskar sterila

KEMI - Inom kort släpps två nya preventivmedel i EU-länderna. De innehåller stora mängder östrogen även efter användning, och forskare är oroliga för att de kommer att öka problemen med höga östrogenhalter i vattendragen.

Artikel 2003-4 Johanna Wilde

De två preventivmedlen är alternativ till p-piller. EVRA är ett plåster som byts en gång i veckan, NuvaRing är en vaginalring som byts var fjärde vecka. Bekvämt kanske, men dessa nya p-metoder innebär betydande miljörisker om de inte hanteras på rätt sätt. Det mesta östrogenet i produkterna tas aldrig upp av kroppen utan finns kvar efter användningen.

Joakim Larsson, fysiolog vid Göteborgs Universitet, har kartlagt miljöriskerna för Läkemedelsverkets räkning.

- Precis som vanliga p-piller innehåller EVRA och NuvaRing en typ av östrogen som bryts ner långsamt och som tas upp av fisk, säger han. Utsläppen från de nya p-pillren blir minst dubbelt så höga som från traditionella p-piller.

Östrogenet, EE2 (etinylöstradiol), bryts inte ner särskilt effektivt varken i reningsverk eller i djur. Det har bland annat Joakim Larsson visat genom att undersöka fisk i närheten av Gråbo reningsverk utanför Göteborg. Dessa fiskar hade kraftigt förhöjda halter av EE2 i gallan och var tydligt påverkade av östrogenet.

Andra studier ha visat att EE2 leder till en mängd fortplantningsproblem för fisk. Den mest kända effekten är kanske att hanar "feminiseras" och blir infertila, men även honornas fertilitet minskar när de får överdoser av det kvinnliga könshormonet.

- I dag är det ingen som vet hur mycket utsläppen av EE2 påverkar ekosystemet som helhet, säger Joakim Larsson. Men i Tyskland har man till och med funnit det i dricksvattnet.

Nu finns det alltså risk att EVRA och NuvaRing lägger sten på börda när det gäller utsläppen av östrogen. De nya preventivmedlen får absolut inte spolas ner i toaletten. De får inte heller slängas i papperskorgen om man bor i en kommun som inte förbränner soporna; då ska de i stället lämnas tillbaka till apoteket. Om alla användare följer dessa regler så innebär inte de nya p-medlen några problem.

Men Joakim Larsson har gjort ett räkneexempel som visar att det i värsta fall kan räcka med en nerspolad NuvaRing var tolfte dag för att det ska bli så höga EE2-halter i vattnet att fiskarna nedanför ett reningsverk påverkas. Han räknar då med ett litet reningsverk, för 3 500 personer, och att EE2 passerar utan nedbrytning.

EVRA börjar säljas i Sverige senare i år och NuvaRing lanseras nästa år. De säljs av läkemedelsbolagen Janssen-Cilag respektive Organon. Maritha Brantheim, produktchef på Janssen-Cilag och Richard Lindgren, medicinsk chef på Organon, säger att de ska försöka motverka negativa miljöeffekter med hjälp av varningstexter till läkare och användare. Även annonser ska innehålla information om hur preventivmedlen ska hanteras efter användning.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.