Deltat offras för järnvägen

TRAFIK - Botniabanan kommer att byggas genom Umeälvens fågelrika delta. Det är en stor besvikelse för SNF som planerar att överklaga beslutet till EU-domstolen.

Artikel 2003-4

Regeringen gav i juni, efter en lång strid med naturvården, tillstånd för Botniabanans dragning genom Umeälvens delta. Järnvägsbygget riskerar att allvarligt skada deltat, som är Natura 2000-område och en av Europas viktigaste rastplatser för fåglar.

- Vi är djupt besvikna och ifrågasätter starkt lagligheten i att regeringen inte närmare låtit utreda andra alternativ, som skulle göra det möjligt att spara deltaområdet, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF.

Föreningen planerar nu att överklaga ärendet till EU-domstolen för att få ett prejudikat på vilka ingrepp som kan tolereras inom Natura 2000-områden.

EU-kommissionen godkände i våras dragningen genom deltat under förutsättning att kompensationsåtgärder vidtogs. Regeringen hade begärt ett yttrande av kommissionen sedan den gått på Banverkets linje och funnit att inga andra dragningar var acceptabla. Regeringen hänvisade till "tvingande orsaker" och "överskuggande allmänintresse" som motiv för sitt framhärdande, trots tidigare skarp kritik från EU-kommissionen.

- Vi ifrågasätter att den sträckning som Banverket har föreslagit skulle var den enda som gör att ändamålet med banan uppnås, säger Svante Axelsson. De kompensationsåtgärder som föreslagits ger inte heller några garantier för att fågellivet inte tar allvarlig skada.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.