Dyrare att trängas

TRAFIK - Trängselavgifter för bilar i Stockholm blir snart verklighet. De minskar köerna och behovet av nya vägar. Motståndet har varit hårt men nu genomförs stora delar av SNFs förslag.

Artikel 2003-4

Kommunfullmäktige fattade före sommaren ett avgörande beslut om att införa avgifterna, men staten har tagit över det mesta av initiativet i frågan. Stockholmsberedningen har lagt ett lagförslag som medger att man tar ut avgifterna. En statlig förhandlingsman, Lars-Eric Ericsson, ska lösa frågan om återföring av intäkterna till regionen. Det har nämligen visat sig att trängselavgifterna är en skatt, som kommer att hamna i statens kassakistor. Avgörande för att befolkningen ska acceptera avgifterna är att de återförs till regionen på något sätt.

Stockholms stad har också inrättat ett genomförandekansli som fått i uppgift att börja handla upp utrustning till systemet. Hösten 2004 är det tänkt att avgifterna ska börja tas ut. Förseningar är dock att vänta, inte minst för att man måste hinna bygga ut kollektivtrafiken dessförinnan.

Det är nu tio år sedan SNF presenterade det första förslaget om trängselavgifter. Vad är det då för skillnader jämfört med det system som nu genomförs?

- Essingeleden ligger utanför och till att börja med finns färre zoner. Annars är det mesta som vi föreslog, säger Magnus Nilsson, tidigare ordförande i Länsförbundet och något av ?trängselavgifternas fader?.

I London har trängselavgifterna blivit en succé. Trafiken i avgiftsområdet har minskat med 20 procent. Stockholms förutsättningar skiljer sig. London införde en fast, hög avgift mellan 07.30 och 18.30 eftersom det tidigare var köproblem under hela dagen. Stockholm är mer intresserad av att styra över en liten del (10-15 procent) av rusningstrafiken till övriga dygnet då det blir "happy hour" med låga eller inga avgifter. De flesta (85-90 procent) av regionens invånare väntas därför aldrig behöva betala några trängselavgifter.

- När det gäller avgaser är den främsta vinsten att den tunga trafikens utsläpp minskar när köerna försvinner, säger Magnus Nilsson.

För SNF är trängselavgifter främst en viktig naturvårdsfråga. Utan bilköer är det lättare att lösa trafikproblemen utan stora vägbyggen genom regionens grönområden. Dessutom blir det mer resurser till en bättre kollektivtrafik.

Samhällsekonomiskt kommer trängselavgifterna att ge enorma vinster. Enligt handelskammaren kostar trängseln i stockholmstrafiken sju-åtta miljarder kronor varje år.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.