Kroppen full av ftalater

KEMI - Forskare i Tyskland har på basis av fynd i urinen beräknat det dagliga intaget av ftalater...

Artikel 2003-4

...en vanlig mjukgörare i PVC-plast. Hos tio av 85 slumpvis utvalda försökspersoner överskred EUs gränsvärde (37 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag) för ftalaten DEHP, ett hormonpåverkande ämne klassat som fortplantningsstörande av EU. En tredjedel av proven överskred motsvarande amerikanska gränsvärde på 20 mikrogram per kilo perdag.

- Det är anmärkningsvärt höga värden, kommenterar Magnus Hedenmark, SNFs miljökemist. Studien stöder vårt krav på ett heltäckande förbud för ftalater.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.