Spaning från ovan

TEMA - Skog

Några gånger i månaden fotograferar satelliter ett och samma landområde. Då får svenska myndigheter hjälp att avslöja såväl svampangrepp i skogen som olagliga kalhyggen.

Artikel 2003-4 Carl-Axel Fall

På Skogsvårdstyrelsen i Karlstad har man utvecklat ett avancerat system för satellitbildsanalys av läget i skogen.

Satellitbilderna registrerar infrarött ljus och lagras direkt i datorer. Finessen med den infraröda tekniken är att den kan skilja ut många fler färgvalörer av det gröna än vad ögat kan se. En kunnig satellitbildspanare kan ur färgskiftningarna få mycket viktig information om hur skogen är beskaffad. Det är till exempel mycket lätt att se kalhyggen.

Skogsvårdsstyrelsen använder bilderna för att se om skogsägare avverkar enligt de anmälningar de lämnat. De ser vidare om föryngringar påbörjats i rätt tid (senast tre år efter avverkningen).

Per Nyman och Tina Sundqvist som utvecklat IT-tekniken berättar att de hade stor nytta av tekniken sommaren 2001 då stora arealer skog i Värmland drabbades av ett svampangrepp.

- Vi såg på bilderna att något var lurt på en del platser. Vi åkte ut och kunde konstatera angrepp av svampen Gremmeniella. På bilderna kunde vi sedan exakt se vilka områden som drabbats och underrätta skogsägarna, berättar Per.

Satellitbilderna har också använts som bevismaterial i en rättegång kring en olaglig skogsavverkning.

- Sedan vi började använda bilderna har antalet oanmälda hyggen minskat betydligt, säger Tina Sundqvist som arbetar praktiskt med analyserna.

Från och med i år använder alla landets tio Skogsvårdsstyrelser denna teknik. Nu i höst bör sommarens bilder vara nedladdade och kanske kommer ett antal skogsägare få veta att deras avverkningar inte följt de uppgjorda planerna.

Skogsvårdsstyrelsernas folk använder också bilderna för att analysera röjningsbehov och övervaka skogsbruket kring nyckelbiotoper. Det är framför allt genom att lägga nya bilder på gamla som de kan se utvecklingen år från år.

Med satellitbilder som underlag har Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket snart tillgång till nya data om våra skogar. Statens lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå har gjort analyser som visar hur gammal skogen är. Tack vare satellitbilderna kan man åldersbestämma skog i 20-årsintervaller. Det kan bli ett gyllene redskap i händerna på naturvårdare.

I år väntar spanarna på bilder från en ny satellit - Spot 5. Den passerar oss dagligen och levererar bilder med en bättre upplösning.

Närmast på tur i utvecklingen står digitala flygbilder. De ger en mycket hög upplösning med det infraröda ljusets fördelar.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.