Torsken snart slut

HAV - Situationen för torsken i Östersjön och västerhavet blir allt sämre. Det internationella havsforskningsrådet ICES har nu kommit med sina råd för 2004.

Artikel 2003-4

Det rekommenderar att fisket begränsas till 13 000 ton i Östersjön öster om Bornholm, 29 000 ton i västra Östersjön, Öresund och bälten. För Skagerrak och Kattegatt rekommenderas totalt fiskestopp.

- År efter år har politikerna i fiskeförhandlingarna överskridit fiskeribiologernas rekommendationer. Vi vill inte se detta upprepas en gång till, kommenterar Svante Axelsson, generalsekreterare för SNF.

Fisket bedrivs i dag över alla slags bottnar. Trålgränserna har successivt flyttats närmare land. Arbetet med att flytta tillbaka trålgränserna och införa fredade områden för fisken lek- och uppväxtområden går alltför långsamt, anser SNF.

- Att överskrida ICES rekommendationer fördröjer eller omöjliggör beståndens återhämtning långt in i framtiden, säger Stefan Nyström, generalsekreterare för Sportfiskarna.

EU-kommissionen presenterade i maj en räddningsplan för torsken i Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak. Planen innebär minskade kvoter, begränsning av fiskebåtarnas tid till sjöss och en förstärkning av övervakningen.

Tanken är att kvoterna ska sättas så att bestånden av lekmogen fisk ökar med 30 procent per år. Först måste dock dagens beräknade bestånd i dessa områden på 32 000 ton upp till den biologiskt kritiska gränsen 70 000 ton. Under den nivån hotas torsken av utrotning. Målet i räddningsplanen är 150 000 ton.

www.ices.dk

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.