SNF vann strid om Scanraffutbyggnad

KLIMAT - SNF har vunnit ett viktigt miljömål om en utbyggnad av Scanraff i Lysekil som skulle ha kunnat stjälpa hela det svenska klimatmålet.

Artikel 2003-5

Scanraff i Lysekil vill bygga ut sin produktion och gå över till att göra mer miljöanpassade fordonsbränslen. Det skulle ske till priset av en ökning av de svenska koldioxidutsläppen med 1,5 procent (se Sveriges Natur nr 5-02).
Miljödomstolen gav förra hösten företaget ett beslut om att de kunde börja bygga ut verksamheten och att den föreslagna utsläppsökningen "ansågs tillåtlig". Men företaget har ännu inte fått sitt slutliga tillstånd och inte heller de miljövillkor som enligt miljöbalken ska vara förknippade med tillståndsgivningen.

SNF överklagade ärendet till miljööverdomstolen, främst med grund i tveksamhet till hur miljödomstolen tillämpat reglerna om tillåtlighetsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Föreningen anser att miljödomstolens beslut strider mot miljöbalkens syfte att verka för att uppnå miljömålen.

I Miljööverdomstolens huvudförhandling i den 15 september pläderade SNF också mot att MKBn inte tog upp effekter av utsläppen på den närbelägna Gullmarsfjorden, som är Natura 2000-område.

- Enligt EUs MKB-direktiv och EG-domstolens praxis är miljödomstolarna skyldiga att pröva om de MKB-dokument man får in håller måttet, påpekar Karolina Ardesjö Lundén.

Miljööverdomstolen ger i sitt domslut SNF rätt på alla punkter. Ärendet återförs nu till miljödomstolen i Vänersborg för förnyad prövning.

Samtidigt som denna domstolsprocess pågått har en statlig utredning tagit fram en nationell tilldelningsplan för det nya utsläppshandelssystemet för koldioxid inom EU (se Sveriges Natur 2-03). Starttilldelningen är gratis. Behöver man mer utsläppsrätter senare får man köpa dem på en utsläppsbörs.

- Läser man innantill i utredningen står det klart att Scanraff med hjälp av miljödomstolens tillåtlighetsbeslut lyckats påverka utredarna att ge dem gratistilldelning i systemet för dessa planerade men ännu inte tillståndsgivna framtida utsläpp, säger Karolina Ardesjö Lundén.

Scanraffs utbyggnad är en viktig del av de 2,3 miljoner ton koldioxid som reserverats i handelssystemet för framtida utsläpp från industriprocesser.

- Det är häpnadsväckande att se hur staten agerar jultomte när det gäller utdelning av gratisrättigheter. Självfallet bör mängden utsläppsrätter styra mot det svenska klimatmålet. Ger man den energiintensiva industrin alltför generösa villkor läggs alltför tunga bördor på andra sektorer i samhället, säger Svante Axelsson, SNFs generalsekreterare.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.