Sveriges klimatmål i fara

KLIMAT - De svenska utsläppen av koldioxid har stadigt minskat sedan 1970-talet. Men nu kan denna utveckling vara på väg att brytas. Tre aktuella utredningar lämnar alla förslag som leder till ökade koldioxidutsläpp i Sverige.

Artikel 2003-5

Sika (Statens institut för kommunikationsanalys) har nyligen föreslagit att koldioxidutsläppen från trafiksektorn ska tillåtas att öka med tio procent till 2010 jämfört med 1990-års utsläpp. Detta i stället för att behålla nuvarande mål som är oförändrade koldioxidutsläpp från trafiksektorn. Bakgrunden är de kraftigt ökade utsläppen från framför allt lastbilstrafiken.

Utredningen om EUs utsläppshandelssystem, FlexMex2-utredningen, öppnar för 70 procents ökning av koldioxidutsläppen från de energiintensiva företagen i Sverige genom generösa tilldelningar av utsläppstillstånd, långt utöver de faktiska utsläppen.

Skattenedsättningskommittén (SNED) har föreslagit skattesänkningar för industrin som om de blev verklighet skulle öka koldioxidutsläppen att öka med 50 procent till 2020 enbart i energisektorn.

- Denna utveckling är helt oacceptabel. Enligt SNFs uppfattning måste utsläppen av växthusgaser minska med minst 75 procent till 2050 jämfört med utsläppen 1990. På kort sikt anser vi att det krävs en minskning med 15 procent till år 2010, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF.

Under 2004 ska en kontrollstation genomföras i den svenska klimatpolitiken. Starka lobbygrupper trycker på för att ändra det svenska klimatmålet från minus fyra procent till plus fyra procent fram till år 2010, vilket är vad vi har rätt att utnyttja enligt EUs fördelning av utsläppsminskningarna enligt Kyoto-protokollet.

www.snf.se/snf/remissvar/remissvar2003-08-20.htm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.