De flesta är små, mycket små?
Artikel 2004-2

NYTT UNDER SOLEN * De små kryp som vi rensar ut ur ?mask­ätna? svampar är egentligen larver av svampmyggor. Forskare vid Göteborgs universitet har tittat närmare på denna förbisedda djurgrupp och hittat 78 arter som är helt nya för Sverige. Totalt känner man till cirka 570 arter i landet.
Mycket lite är känt om svampmyggornas biologi. De lägger ägg i svampar, som ger larverna både skydd och föda. En del arter lever i förmultnad ved, andra larver är rovdjur. De fullbildade myggorna sticks inte och flyger mest i gryning och skymning samt vid fuktig väderlek. Myggorna har tunn hud och är uttorkningskänsliga. Artrikedomen är störst i nederbördsrika och fuktiga blandskogar med död ved i södra Sverige.
- Svampmyggor kan kanske fungera som indikatorer för viss typ av skog med höga naturvärden, säger Frank Götmark, professor vid Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet.
www.formas.se

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.