Det ska vara lätt att sortera rätt

KEMI*SNFs styrelse har antagit ståndpunkter om avfall och kretslopp. Huvudtanken är att kretsloppet ska vara så rent som möjligt och att allt avfall ska sorteras för att kunna tas om hand så miljöriktigt som möjligt.

Artikel 2004-2

SNF anser att avfallet ska delas upp i fem olika flöden som bör hållas isär: miljö- och hälsofarligt avfall, återvinningsbart avfall, biologiskt avfall för rötning eller kompostering, återvinningsbart material som är lämpligt som bränsle och slutligen restavfall.
SNF vill begränsa sopförbränningen. Det sorterade avfall som bränns bör på sikt endast innehålla förnybara resurser, exempelvis trä, papper och organiskt avfall. Förbränning av osorterat avfall bör fasas ut helt.
- Det viktigaste styrmedlet för att nå dit är en skatt på förbränning som är betydligt högre än dagens deponiskatt. Det skulle ge återvinningen bättre konkurrensförutsättningar. Målet på sikt är en avfallsförbränning som är så ren att askan utan risk kan återföras till naturen, säger Mona Blomdin Persson, miljöchef på SNFs kansli.
Vid storskalig kompostering är det svårt att få kontroll på föroreningar och smittämnen i komposten, som sedan sprids ut igen när kompostjorden används. Samtidigt är hemmakomposten ett bra sätt att minska avfallsmängderna och sluta kretslopp. Föreningen förordar biogasrötning för storskaliga anläggningar samt småskalig hemkompostering.
SNF ställer också krav på att sorteringssystemen ska vara användarvänliga - det ska vara lätt att göra rätt. Soptaxorna bör utformas så att det lönar sig att sortera och hushållen bör få tillgång till fastighetsnära hämtning av det sorterade avfallet. Kommunerna bör ges ett tydligare ansvar för att samordna och övervaka avfallshanteringen. Producentansvaret bör utökas till fler materialslag.
www.snf.se/snf/policy.htm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.