Gifter i hårvårdsprodukter

KEMI * SNF har undersökt bästsäljande hårspray, mousse, vax, och hårgelé. I 37 av 38 kontrollerade stylingprodukter fanns hälso- eller miljöskadliga substanser.

Artikel 2004-2

Många ungdomar stylar håret varje dag. Utbudet och försäljningen av stylingprodukter ökar snabbt. SNF har undersökt hårspray, mousse, vax, och hårgelé och liknande. I 37 av 38 produkter återfanns hälso- eller miljöskadliga substanser. Undersökningen visar också på stora brister i tillgången på miljö- och hälsodata om substanserna. 39 substanser visade sig ha miljö- och hälsoskadliga egenskaper. I 31 av produkterna fanns ett eller flera misstänkta cancer- eller allergiframkallande ämnen. För 56 av de 168 kontrollerade substanserna gick det inte att hitta några data i de kemidatabaser som genomsöktes. Men ingen av de 168 substanserna är förbjuden enligt lag.
- Lagen måste ställa tydligare miljökrav på kosmetika och hygienprodukter. Substanser som är svårnedbrytbara, bioackumulerbara eller mycket giftiga för vattenlevande organismer ska inte tillåtas i dessa produkter, säger Eva Eiderström, chef för Handla Miljövänligt på SNFs kansli. Detsamma gäller allergiframkallande, fortplantningsstörande, hormonstörande och cancerframkallande ämnen.
Stylingprodukterna används nära huden och finns kvar i håret tills man tvättar det. Många använder flera produkter varje dag. Även om halten hälsoskadliga ämnen i produkten är låg är den totala dosen hälsoskadliga ämnen inte obetydlig.
Alla produkterna i undersökningen är dåliga ur miljö- och hälsoperspektiv. För att ändå visa skillnaderna mellan dem har de delats in i tre grupper. Varje produkt har fått poäng utifrån miljö- och hälsorisker, ju högre poäng, desto sämre produkt. Listan över produkter finns på Internet.

www.vadharduiharet.nu

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.