Höga halter av flamskyddsmedel i Östersjölax
Artikel 2004-2

Det finns relativt höga halterav det bromerade flam­skyddsmedlet HBCDD (hexabromcyklododekan) i säl, strömming, lax och sillgrissla från Östersjön, enligt en avhandling i miljökemi av Maria Athanasiadous vid Stockholms universitet. Halterna är jämförbara eller högre än för PBDE (polybromerade difenyletrar) som är betydligt mer välkända. HBCDD har hittills inte diskuterats särkilt mycket trots stor produktion i världen.
www.miljokemi.su.se

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.