Nytt kemihot mot pilgrimsfalken

KEMI*En ny SNF-finansierad studie av ägg från svenska pilgrimsfalkar visar att de innehåller mycket höga nivåer av det mest använda flamskyddsmedlet i världen, deka-PBDE.

Artikel 2004-2

Vetenskapsmän har länge trott att deka-PBDE (polybromerad difenyleter) inte skulle kunna sprida sig i miljön. Men falkäggen visade sig innehålla några av de högsta totala PBDE-halter som någonsin uppmätts i naturen och det är första gången som man kan belägga förekomst av deka-PBDE i vilda djur.
Studien är publicerad i januarinumret av den ansedda amerikanska vetenskapstidskriften Environmental Science & Technology.
Pilgrimsfalken har tidigare varit hotad av DDT som orsakade äggskalsförtunning och därmed misslyckade häckningar. Detta hot har nu kunnat motverkas tack vare enträgna ansträngningar från SNFs projekt pilgrimsfalk under mer än trettio år.
PBDE har andra verkningar. Vid laboratorieförsök har man sett att exponering för ämnet kan ge upphov till hjärnskador och hormonstörningar. Det kan vara ett problem för ett djur som lever av att precisionsdyka i 250 kilometer i timmen ned mot sitt byte.
Penta- och okta-PBDE förbjuds nu inom EU och den största amerikanska tillverkaren har lovat sluta tillverka dem, bland annat som ett resultat av en brevkampanj från SNFs medlemmar.
- Våra resultat visar på höga halter av alla de olika formerna av PBDE, säger en av studiens huvudförfattare, Cynthia de Wit, docent vid Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms universitet. Totalhalterna av PBDE i de svenska pilgrimsfalkarna är bland de högsta som uppmätts i naturen.
Att finna deka-PBDE i falkäggen var en överraskning för forskarna. Det har sedan länge ansetts att denna molekyl är för stor för att kunna passera cellmembran och tas upp i vävnader.
- Att vi funnit deka-PBDE i falkäggen betyder att det finns i deras föda och kan tas upp från tarmen och överföras till äggen, säger Cynthia de Wit. Således verkar deka-PBDE kunna korsa cellmembran utan alltför stort besvär. Med andra ord är denna molekyl inte så harmlös som man tidigare trott.
Forskare vid University of Maryland rapporterar på annat ställe i samma tidskrift om nya bevis för att fisk som exponeras för deka-PBDE kan omvandla det till de lättare och mer skadliga penta- och okta-formerna av flamskyddsmedlet.
- Vi upptäckte DDT-problemet för att fågelpopulationer kraschade, säger Cynthia de Wit. De stora rovfåglarna har ännu inte återhämtat sig från DDT-påverkan, så nya effekter av flamskyddsmedel kan fortfarande mycket väl döljas av DDT.
Halterna av olika PBDE i människors bröstmjölk fortsätter att öka. Det minsta man kan göra, enligt Cynthia de Wit, är att minska människors exponering för dessa ämnen.
- Deka-PBDE verkar inte vara en alltför stabil molekyl och jag är oroad för att stor användning av detta ämne under lång tid kommer att leda till en anrikning i naturen som sedan sakta omvandlas till andra former av PBDE som lättare tas upp av levande organismer.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.