Skogsharen i knipa
Artikel 2004-2

Skogsharen är i knipa under de senaste femton åren har rävarna hämtat sig efter rävskabbsepidemin. De snöfattiga vintrarna har gjort de vintervita skogshararna till ett lätt byte för rovdjur. Det alltmer ensartade jordbrukslandskapet ger också allt mindre skydd för hararna. I stället ökar fältharen, också i skogsbygder.
Frånvaron av snö i kombination med ökad gräsväxt på kalhyggena på grund av övergödningen gör att fältharen kan ta nya livsmiljöer i anspråk.
Källa: Flora och Fauna, 98:3, 2003.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.