SNF - en kvinnoorganisation

FÖRENINGEN * Vid årsskiftet hade SNF drygt 170000 medlemmar, vilket är 4000 fler än året innan. SNF är numera en kvinno- och familjedominerad förening. 58 procent av medlemmarna är kvinnor och 42 procent män, över 60000 är familjemedlemmar.

Artikel 2004-2

Merparten av medlemmarna (67 procent) är mellan 35 och 64 år. Kvinnorna är fler bland de yngre och männen bland de äldre. Åtta av tio nyvärvade är kvinnor, men männen stannar längre i föreningen och är i majoritet bland dem som varit med länge. Ungdomar och invandrare är försvinnande få. Pensionärerna utgör 16 procent av medlemmarna.
Bland dem som varit med länge är ?herr Bromma? starkt överrepresenterad - en välutbildad storstadsman i övre medelåldern med bil och villa i förort. Bland de nytillkomna dominerar ?fru Småstad? - en yngre kvinna med barn i en mindre stad.
2,5 procent av medlemmarna, 4235 personer, har någon form av förtroendeuppdrag inom föreningen. Det är en siffra som varit relativt konstant genom åren. Totalt deltar cirka 25000 i en eller flera kretsaktiviteter under året.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.