Betesfloran kan räddas
Artikel 2004-4

Ogödslade naturbetesmarker har en enastående hög artrikedom. I en avhandling från Stockholms universitet visar Regina Lindborg att betesgynnade växter reagerar mycket långsamt på igenväxning. Den hävd av landskapet som utfördes för 100 år sedan spelar ännu stor roll för dagens artrikedom. Om markerna röjts från buskar och sly och tas i bete igen kommer mångfalden tillbaka. Artantalet stiger inom en tioårsperiod efter restaureringen. Blåklockan är en bra indikatorart som reagerar snabbt på förändringar av betesmiljön.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.