Fossilgas överklagas
Artikel 2004-4

KLIMAT: Naturskyddsföreningen i Göteborg har överklagat Göteborg Energis planer på ett nytt fossilgaseldat kraftvärmeverk på 600 MW. Verket beräknas öka koldioxidutsläppen i Göteborg med 20 procent. Överklagandet pekar på att de ökade utsläppen av kväveoxider skulle göra att miljökvalitetsnormen överskrids. Miljööverdomstolen avvisar dock kretsens talerätt, med hänvisning till att byggandet av kraftverket var baserat på ett 15 år gammalt tillstånd som nu bara förlängdes. Göteborgskretsen har överklagat beslutet till Högsta domstolen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.