Kråkor tränger undan törnskator
Artikel 2004-4

Flertalet fågelarter i jordbrukslandskapet har minskat i alarmerande takt under de senaste årtiondena. Staffan Roos vid Lantbruksuniversitetet visar i en avhandling att kråkfåglarnas kraftiga ökning under samma tid kan vara en orsak till att bland andra törnskatan minskar kraftigt. Kråkor och skator plundrar ofta fågelbon. Törnskatorna undviker också helst att bygga bo i närheten av skator. Där arterna ändå lever nära varandra får törnskatan räkna med att få sitt bo plundrat.
När kråkfåglarna väl fått smak på ägg och ungar lägger de om matvanorna och går plundrande från bo till bo. Varför kråkfåglarna ökar så kraftigt är inte känt, varmare vintrar kan vara en orsak.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.