Ren utveckling eller ren illusion
Artikel 2004-4

KLIMAT: SNF har i en aktuell rapport granskat svenska CDM-projekt. CDM står för ?Clean Development Mechanism?. Det är en av de så kallade flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet. Tanken är att företag och regeringar i rika länder ska kunna köpa utsläppsrätter för koldioxid från miljöinvesteringar i u-länder och därmed slippa att minska de egna utsläppen. Föreningen är starkt kritisk till CDM. De rika länderna kommer undan nödvändiga minskningar av utsläppen på hemmaplan samtidigt som det finns risk för att utsläppen inte alls minskar globalt sett. Föreningen är också kritisk till EUs ?länkdirektiv? som gör det möjligt att föra in utsläppsrätter från CDM-projekten i europeisk utsläppshandel.
- Sverige ska kunna klara sitt klimatmål utan att använda de flexibla mekanismerna, säger Mona Blomdin-Persson, miljöchef på SNFs kansli.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.