Skydda större skogar
Artikel 2004-4

Artrikedomen i de naturskyddade skogarna kommer att minska i framtiden, förutspår Håkan Berglund vid Mitthögskolan i sin doktorsavhandling. De skyddade ytorna i nyckelbiotoper och naturreservat är ofta för små och isolerade. Små områden är utsatta för olika kanteffekter. Populationerna av olika hotade arter blir också för små. De skyddade områdena behöver vara minst två-tre hektar stora för att kunna bibehålla artrikedomen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.