Stämma i medvind

Naturskyddsföreningens riksstämma den 18-19 juni hade ett varierat program. De allra flesta som lämnade Umeå såg också nöjda ut.

Artikel 2004-4

Det var sol, beiga kepsar och vind-i-seglen-känsla över föreningens 93:e stämma. Bernt-Erik Nordenström från Västerbottens länsförbund inledde lyckosamt med att blinka till ombuden då han talade om den farligaste arten, men också den ?goaste? - människan. Ordförande Mikael Karlsson lyfte poetiskt fram den stolthet vi SNFare bör känna och myntade en ny devis: Låt oss föra det oroade förnuftets talan!
I behandlingen av propositioner och motioner gick det mesta styrelsens väg. Men det var inte locket på utan vital debatt där flera tunga diskussioner hölls. Ett krav som fördes fram var att stämmorna måste följa upp tidigare beslut. Nätverkens ställning föranledde debatt. Men styrelsens linje att inte formalisera dem och att inte ge nätverken beslutsrätt vann sedan det påpekats att ett nätverk kan ombildas till en riksomfattande krets.
Frågan om Sveriges Natur tillräckligt väl speglar kretsarnas aktivitet diskuterades ingående i såväl utskott som i plenum. Efter jämn omröstning beslutade stämman att avstå från att ställa krav på tidningen, men styrelsen skickade ändå med en uppmaning till redaktionen att lyssna till debatten. Det blev också en intressant debatt kring hur vitaliteten i kretsarbetet ska ökas.
Efter omröstning om ordval antog stämman en ny skogsvision.
FSC-arbetet, 3G-utbyggnaden och föreningens kritik av planerna på att bygga ett stort neutronbaserat laboratorium i Lund föranledde alla justeringar i beslutstexten, men inga kursändringar. Bland skogsmotionerna kan noteras en som säger att SNF ska ordna en internationell pressresa till den sargade svenska skogen.
Som ett led i arbetet med att utveckla föreningens arbetsformer stod kansliet för workshops kring de fem prioriterade målen. Här kom mycket energi i dagen. Under ett annat pass gick de 250 stämmodeltagarna ut på stan och genomförde aktioner.
Ett av stämmans viktigare beslut var att välja ny styrelse. Det gick väloljat då det endast handlade om att förnya på två poster: Kåre Olsson och Elisabeth
Svedén lämnade plats för folkbildaren Annkristin Holmberg från Jämtland och humanekologen Hans Egneus, Göteborg. Denna varsamma förnyelse talar om ett gott styrelseklimat.
Miljökämpen och juristen Meena Raman från Malaysia valdes till hedersmedlem iSNF. Silverplaketter delades ut till Kajsa Grebäck, Lindesberg, för breddning av naturvårdsarbetet och till professor emeritus Bengt Hubendick. Stämman antog uttalanden om att strandskyddslagstiftningen måste följas bättre och att Vapstälven måste skyddas mot utbyggnad i Norge.
Fältbilogerna fanns på plats och de fick stämman att släppa loss mellan varven. Dessutom agerade de flitiga räknenissar/nissor och summerade stämmans inlägg till 90 från män mot 30 från kvinnor.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.