Svårt att nå miljömål

MILJÖ: Fyra av femton miljömål blir mycket svåra att nå, resten kräver långtgående åtgärder. Det visar en utvärdering som Miljömålsrådet gjort. SNF anser att förslagen är otillräckliga.

Artikel 2004-4

Miljömålsrådet har presenterat en samlad utvärdering av Sveriges 15 miljömål med titeln ?Miljömålen - allas vårt ansvar?. Där konstateras att det blir mycket svårt att nå fyra av de femton miljömålen; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande skogar samt ingen övergödning. För de resterande elva målen krävs ytterligare åtgärder för att målen ska kunna nås.
Miljömålsrådet lämnar en rad åtgärdsförslag till regeringen som enligt miljöminister
Lena Sommerstad ska resultera i en miljömålsproposition våren 2005. Bland annat föreslår rådet att fordonsskatten för tunga fordon differentieras efter miljöklass och att kilometerskatt införs för den tunga lastbilstrafiken,
att miljödifferentierade farledsavgifter införs samt att fordonsskatten för personbilar knyts till koldioxidutsläppen.
- Det är bra förslag, men otillräckliga, anser Mona Blomdin-Persson, miljöchef på SNF. Det behövs mer av nytänkande och fler konkreta förslag till åtgärder och styrmedel för att nå målen.
SNF anser också att flera centrala delmål, exempelvis vad det gäller försurning och klimatpåverkan måste skärpas för att vi ska nå en nivå på miljöbelastningen som naturen tål.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.