Vägledning till naturupplevelser

PERSPEKTIV * Svenskarnas kunskap om naturen minskar stadigt. Vägledning för att få fler att hitta fram till naturupplevelserna behövs mer än någonsin. Därför satsar SNF nu på att utbilda närnaturguider.

Artikel 2004-4

Naturguiden Lars Frölich ställer sig vid en omkullvält jättegran. Vi samlas i en ring runt omkring.
- Titta här, säger han med sin lågmälda men engagerade röst och pekar på nästroten vid sina fötter.
Han berättar om denna brungula och bladlösa orkidé som får sin näring av svampar i marken runt omkring. Sedan pekar han ut över sumpskogen och frågar oss varför vi tror att träden står som på socklar. Någon gissar att den blir översvämmad om vårarna.
- Tvärtom, säger Lars, det är för att marken här på Kärna mosse blivit utdikad och att torven börjat brytas ned till jord, vilket fått till följd att markytan sjunkit.
- Hör ni gärdsmygen där borta, varför tror ni att den sjunger igen nu i början av juni?
Vi räknar tillsammans ut att det är för att den hunnit med att skaffa sig en andra kull med ungar.
Lars Frölich har arbetat som naturguide sedan mitten av 80-talet, först vid Tåkern och Omberg, sedan som en del av projektet Östergötlands naturguidningar som drivs av länsstyrelsen. Varje år anordnas cirka 270 guidade visningar för allmänheten runt om i länets naturreservat. Därtill kommer cirka 100 beställda guidningar årligen, med allt från skolklasser till företag på personalutflykt.
- Jag vill gärna få folk att använda alla sina sinnen under visningen, även intellektet, säger Lars Frölich. Gruppen som följer honom i dag är naturguider under utbildning. Projekt Närnaturguider startade vid årsskiftet och är ett samarbete mellan SNF, Sveriges ornitologiska förening och Studiefrämjandet. Finansieringen kommer från statliga friluftsrådet. Ett
80-tal naturkunniga människor runt om i landet utbildas nu till närnaturguider inom projektet. De kan ha bakgrund som biologer, fågelskådare, naturskolelärare eller kanske reseledare och turistguider.
- Det finns många naturkunniga medlemmar i våra föreningar, men de har sällan kunskap i att vägleda människor i naturen, säger Kajsa Grebäck från Studiefrämjandet.
Projektet arbetar med guidekurserna som grund. En guidehandledning planeras, liksom träffar för erfarenhetsutbyte mellan guiderna. Tanken är också att de som fått utbildningen själva ska kunna anordna lokala kurser inom sina lokalföreningar.
- Visionen är ett nationellt nätverk av närnaturguider över landet, ungefär som det man har här i Östergötland, säger Eva Lindberg frånSNFs rikskansli, ledare för guideprojektet. Ett av projektets mål är att få människor att återupptäcka närnaturen och den okända mångfald som ofta finns där. Man vill också utveckla utomhuspedagogiken.

Hur blir man då en bra naturguide? Cecilia Johansson från Sveriges Ornitologiska förening har lång erfarenhet av fågel- och naturguidning. Enligt henne är det till stor del en fråga om att vara väl förberedd och att anpassa innehållet efter vilka som deltar. En bra guide kollar av området i förväg och lägger upp en lämplig rutt. Det är bättre att ge besökarna chans att lära sig ett fåtal karaktärsarter än att försöka klämma in så många arter som möjligt. Praktiska saker är också viktiga, som att stå med vinden i ryggen och solen i ansiktet så att deltagarna ser och hör bra. Guiden måste också vara en god berättare som kan fånga gruppens intresse och behålla det under turen.

Vi sitter på en rad med stenar längs en kulle och blickar ut över eklandskapet. Här söder om Linköping är det välbevarat och ålderdomligt med hassellundar, ängar och hagar.
-Stenarna ni sitter på, vad tror ni de är? frågar närnaturguiden Ulla- Britt Forsgren. De visar sig vara en stensträng från järnåldern, en nedfallen stenmur från en fägata. Den leder
till en jämnad yta tvärsöver vägen som var boplatsen.
Ulla-Britt Forsgren har i dag sex års erfarenhet som närnaturguide i Tinnerö Eklandskap. När stadens regemente lades ned i slutet av 90-talet övergavs övningsfältet söder om Lin- köping. Ett stort naturområde blev plötsligt tillgängligt alldeles intill stadskärnan. För att skydda det från exploatering bildades föreningen Lin- köpings ekopark. Ulla-Britta och andra aktiva har genomfört hundra- tals guidade visningar som bidragit till att bilda opinion. Nu ska eklandskapet bli kommunalt naturreservat.
Under helaSNFs 90-åriga historia har naturexkursioner varit en viktig del av verksamheten. Då är det väl på tiden att vi nu börjar fundera över formerna för att förmedla naturupplevelser och naturkunskap. Hur berättar man livets historia så att vi förstår den och berörs?
Text: Anders Friström.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.