Duell om klimat

Ica vinner över Coop. Sydkraft besegrar Vattenfall. Läs mer om vinnare och förlorare när de stora företagen duellerar i klimatarbete. Sveriges Natur har bjudit upp de största i sex olika branscher.

Artikel 2004-5 Mats hellmark

Pengarna eller klimatet? Visst är vinsten viktigast för företagen. Men i de granskningar av stora svenska företags klimatarbete som Sveriges Natur genomfört sedan 2001 märks trots allt ett ökande intresse för frågan.

- Alla har velat svara på våra frågor i år. Och det har gått att få fram siffror. Men långt ifrån alla har fungerande system för att mäta sina koldioxidutsläpp, säger Carina Webjörn, miljöanalytiker på Green Index som utfört granskningen åt Sveriges Natur.

Att företagen överlag har svårt att redovisa samband mellan åtgärder och utsläppsminskningar beror på att målet för åtgärderna oftast är att minska kostnader. Miljövinsten är snarast en positiv bieffekt.

Årets dueller visar att fler företag än tidigare har någon slags koll på sina koldioxidutsläpp, men samtidigt fortsätter klimatindikatorn - utsläppen dividerat med omsättningen - att öka på många håll.

- Men en ökning behöver inte automatiskt vara negativ. Det finns många olika förklaringar, exempelvis har SCA köpt företag i USA. Dessa har man ännu inte hunnit anpassa till sin företagskultur.

SCA är annars en av tre duellvinnare som Carina Webjörn vill ge plus i kanten för medvetna miljöval. De andra två är Sydkraft och Lindex.

- SCA är ett av få stora företag som redovisar utsläpp från inköpta godstransporter, Lindex har nått upp till 99 procent Bra Miljöval-märkt el och Sydkraft har kommit långt med att effektivisera det egna resandet, säger Carina Webjörn.

Ericsson håller ställningarna i sin match mot Nokia, medan Ica däremot lyckats vända fjolårets förlust mot Coop till seger. Flygbolagen Sas och Malmö Aviation har inte gått att skilja åt då båda företagen fått lika högt genomsnittligt betyg för de åtta jämförda momenten.

Undersökningen bygger på två delar. I den första jämförs data från Folksams klimatindex 2004. Där redovisar företagen egna koldioxidutsläpp tillsammans med de utsläpp som inköpta tjänster genererar. Den andra delen bygger på längre intervjuer med miljöansvariga personer på företagen.

De största utsläppskällorna är fortfarande godstransporter, drivmedel, el och bränsle. Transporter är en stor utsläppspost för mer än hälften av företagen och samtliga företag arbetar för att minska utsläppen från denna kategori. Det kan handla om allt från att byta ut fossila bränslen till biobränslen, flytta över transporter från lastbil till järnväg till att få chaufförer att köra ?eco-driving?.

Stora elproducerande eller elintensiva företag som Vattenfall, Sydkraft, SCA och Stora Enso har börjat arbeta med upprustning och energieffektivisering av befintliga anläggningar. För dem utgör också en övergång mot mer förnybara bränslen en stor möjlighet till minskade utsläpp av koldioxid. Detta gäller även för Sas som bedriver forskning tillsammans med bilindustri och universitet i Sverige för att få fram flygbränsle som klarar inblandning av biobränsle.

Samtliga företag arbetar också för att minska sin energiförbrukning. Lindex får alltså högt betyg för sin näst intill hundraprocentiga andel Bra Miljöval-märkta el, men Coop och Ica Sverige har också valt miljömärkt el till stormarknader och lager. Ericsson och Nokia satsar på att producera energisnålare radiobasstationer och nätverksutrustningar.

En orsak till företagens ökade intresse för klimatfrågan är förstås starten för handel med utsläppsrätter. Företag som Stora Enso och SCA är positiva till handelssystemet, men uttrycker oro för höjda elpriser och snål tilldelning.

? Här kan du följa duellerna rond för rond.

? Hela bakgrundsrapporten från Green Index finns här.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.