Hur gröna är miljöfonderna?

Miljöfonder blev ingen stor sparform, men de som har valt att premiepensionsspara grönt har ofta klarat sig jämförelsevis bra i ett skakigt börsklimat. Men vad har de egentligen betytt för miljön?

Artikel 2004-5 Göran Kristiansson

Jan Rosenqvist på Öhman Fonder läser verksamhetsberättelser, talar med företagsledningar och miljöchefer och jämför deras miljöambitioner.

- Vi granskar företagen under en längre tid, ser om de lever upp till sina ambitioner, om tempot går upp eller ner. De första indikationerna på att någonting håller på att ske brukar vi få i våra samtal med företagsledningen, säger han.

Han köper aktier i 47 av de nordiska aktiebörsernas 450 företag; de som han anser är bäst på miljö och samtidigt ut--vecklas väl ekonomiskt. Nordisk miljöfond disponerar över 100 miljoner kronor, men han önskar att det var mer. Miljöfonderna har aldrig fått den anslutning som han hoppats på.

- Vi räknade med ett uppsving med PPM-valet, men det blev inte så, konstaterar han.

Under senare år har miljöfonderna genomgått en del förändringar. Nordisk miljöfond ställer sedan något år också etiska krav på företagen. Detsamma gäller Folksams miljöfond, omdöpt till Folksam Global Aktiefond och Robur, Föreningssparbankens fondbolag, har liknande planer. Det är en trend bland miljöfonderna att de blir alltmer lika de andra etiska fonderna.

- Den som är miljöintresserad vill nog att företaget också har en bra affärsetik och tar socialt ansvar. Men vi lägger fortfarande tyngdpunkter på miljöfrågorna, säger Anna Nilsson, miljö- och etikanalytiker på Robur. Roburs Miljöfond är värd 800 miljoner kronor.

I miljöfondernas portföljer hittar man ordinära börsföretag med miljöambitioner. Det är Ericsson, Nokia och vindkrafttillverkaren Vestas Wind, men även Scania. Varför då? Jo, lastbilstillverkaren står inför en spännande expansion i östra Europa och lever upp till fondens krav både finansiellt och miljömässigt, heter det i Öhman Nordisk miljöfonds halvårsrapport.

Roburs Miljöfond godkänner bland andra Skanska, byggjätten som i den svenska debatten förknippas med Hallandsåsskandalen och kartellmisstankar, men som också är det första internationella byggföretag som infört ISO-certifierade miljöledningssystem i hela koncernen.

En del företag har slängts ut. Flera miljöfonder lämnade Skandia 2002, före optionsskandalen, för att bolaget misskötte miljöarbetet och Astra åkte ut vid samgåendet med Zeneca 1999. Zeneca hade ett bolag som tillverkade växtgifter samt ett miljöarbete som fonden inte accepterade. Folksam har slängt ut varuhuskedjan Wall Mart för deras hantering av fackföreningarna.

Trots att förvaltarna i miljöfonderna har färre bolag att välja mellan när de placerar spararnas pengar, har miljöfonderna klarat sig hyggligt i sin respektive kategori, det visar sammanställningen här intill.

Anna Nilsson på Robur tycker att det är fullt naturligt.

- Vi tror att de företag som är välskötta och prioriterar hållbarhet i längden också är de lönsammaste. Fonder går upp och ner, men på lite sikt ger miljöfonder nog minst lika bra avkastning som andra.

Återstår då frågan om miljöfonderna uppnår sitt egentliga syfte, att vara pådrivande i företagens miljöarbete. Åsa Skillius, ansvarig för Folksams etikindex:

- Mitt svar är att fonderna kan påverka genom att vi uppvaktar företagsledningen, ställer frågor och pekar på sådant som inte fungerat bra. Vi kan också hota med att gå ur.

Men företagsledningar medger förstås ogärna att de låter sig påverkas av en fond, de vill att deras miljöbeslut ska fram-stå som resultat av deras egen framsynthet. Det mest konkreta, och egentligen enda, fall vi har hittat där en enskild fond haft tydlig påverkan, är när SCA tog fram sin första separata miljöredovisning efter att Roburs miljöfond sålt av sitt innehav.

Ett annat av de företag som åkte ut, AstraZeneca, är nu tillbaka, och har blivit ett av de populäraste bland miljöfonder och etiska fonder att investera i. Men det beror knappast på någon enskild fonds påtryckningar. Snarare har konsumenttryck, samhälls-klimatet och fonderna tillsammans verkat pådrivande på företaget.

Malin Ekefalk på AstraZeneca håller kontakt med analytiker och förvaltare. Hon anser att miljöfonderna har en betydelse.

- Vi jämför oss med andra företag. Att vara representerad på många listor är en temperaturmätare på vårt miljöarbete och det är något som vi använder bland annat i informationen till vår personal. Det påverkar företagskulturen. Fokus tenderar nu att breddas och miljö blir endast en liten, men viktig del av bilden, säger hon.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.