Miljöfarlig verksamhet avregleras

MILJÖRÄTT * Naturvårdsverket vill ta bort tillståndsplikten för olika miljöfarliga verksamheter, SNF säger nej.

Artikel 2004-5

Naturvårdsverket vill slopa tillståndsplikten för ett stort antal verksamheter som i dag räknas som miljöfarliga enligt miljöbalken. Det handlar bland annat om djurstallar och vindkraftverk.

Tillståndsplikten försvinner för var fjärde anläggning. Verket vill också nedgradera ett antal verksamheter som i dag är anmälningspliktiga till en ny typ av ?informationsplikt?.

Enligt Naturvårdsverket ska detta ses som första steget i den förenkling och avreglering av miljötillstånden som man vill genomföra.

I en rapport från verket, Pröva eller inte pröva, förordas ett mer genomgripande systemskifte där man så långt som möjligt ersätter tillståndsprövning med generella föreskrifter.

- SNF motsätter sig inte principiellt att man använder generella föreskrifter, säger föreningens miljöjurist Karolina Ardesjö Lundén. Men vi menar att de i första hand bör kombineras med tillståndsplikt, för att göra prövningen effektivare. Om ett systemskifte ska vara godtagbart måste det först finnas generella föreskrifter som verkligen visat sig bidra till att upprätthålla nivån på miljöskyddet. Därtill måste det finnas tillräckliga tillsynsresurser hos myndigheterna för att se till att föreskrifterna följs. Miljömyndigheterna måste också ha rätt att vid behov ställa mer långtgående krav på enskilda anläggningar än de som ställs i de generella föreskrifterna.

Föreningen tror dock inte att dessa krav i dag går att uppfylla i praktiken, varför man inte kan ställa sig bakom Naturvårdsverkets förslag. Att ta bort tillståndsplikten för en verksamhet får en rad konsekvenser, bland annat krävs då inte någon miljökonsekvensbeskrivning. Miljöorganisationerna förlorar också sin talerätt.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.