Miljöfaror i badrumskåpet

KEMIKALIER * SNF har i flera studier visat att kosmetika och hygienprodukter kan vara en miljöfara. Läkemedelsverket erkänner problemet men har inga förslag till lösningar.

Artikel 2004-5

Under det senaste året har SNF presenterat flera studier som visat på miljö- och hälsofarliga ämnen i vanliga kosmetik- och hygienprodukter. Exempelvis innehöll 50 av 69 undersökta barnvårdsprodukter farliga ämnen (se SN 4/04). Läkemedelsverket konstaterar också i en ny rapport att läkemedel, kosmetika och hygienprodukter kan utgöra en miljöfara, även om vi i dag inte vet så mycket om den konkreta miljöpåverkan. Mer forskning behövs.

- Att läkemedelsverket engagerat sig i frågan är bra, dessvärre har verket en passiv hållning och några åtgärdsförslag att tala om finns inte i rapporten, förutom en lam förhoppning om att EU borde fatta bättre beslut, säger Frida Hök, kemihandläggare för Bra Miljöval.

Många produkter som säljs i var och varannan affär innehåller ämnen som kan ge hudallergier. Andra produkter innehåller ämnen som är miljöfarliga. Det är bland annat kemikalier som är giftiga för vattenlevande organismer eller som inte bryts ned i miljön och därför kan lagras i djurs och människors kroppar.

- Ledande forskare menar att dessa egenskaper tillsammans ofta innebär allvarliga risker, säger Frida Hök. Kemikalieinspektionen har pekat ut vissa av de ämnen som vi har hittat och anser att de bör tas bort. Tillverkarna påstår att de farliga kemikalierna förekommer i ofarliga halter. Men då glömmer de att det inte går att bestämma säkra halter. Människors känslighet varierar också från en person till en annan. Våra barn tillhör de mest känsliga grupperna och bör inte utsättas för några onödiga risker.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.