Amfiteater på Natura 2000-område

FÖRENINGEN * Det gamla kalkstensbrottet i Kinnekulle är ett Natura 2000-område med unik natur. Här vill Götene kommun tillåta bygget av en ny stor amfiteater med plats för 7000 personer i syfte att öka turistnäringen. Inom Naturskyddsföreningen har flera kritiska röster väckts mot projektet.

Artikel 2005-2

I Kinnekulle finns ett berg som är så ovanligt att EU har klassat det som ett Natura 2000-område. Nu vill Götene kommun tillåta bygget av en ny stor amfiteater på området som dessutom gränsar till ett naturreservat. Bakom projektet står föreningen ?Kinnekulle Amfiteaters Vänner?. Syftet är att öka turismen till bygden.

Amfiteatern planeras att rymma 7000 åskådare. Den ska ligga högt uppe på kanten av stenbrottet vid Rustsäter, på en höjd av 150 meter över havet och med utsikt över Vänern. Platsen är känd för sin skönhet och ligger inom ett område som präglas av ett variationsrikt jordbrukslandskap med mycket artrika lövskogar. Här finns även ovanliga alvarmarker, öppna marker med ett tunt jordlager på kalkhällar. Kinnekulle utgör ett av de viktigaste områdena för alvarmarker i Skaraborg. Området är unikt och därför har EU, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen samt Götene kommun avsatt 52 miljoner för dess bevarande.

Biologilärare och SNF-aktiva Eva Åkesson är en av dem som ifrågasatt om Rustsäters omgivningar klarar uppemot 7000 besökare på en gång. Hon påpekar att om många tar en avstickare ner till Munkängarna, ett naturskyddat område med ädellövskog, finns risk att den ömtåliga floran trampas sönder och förstörs. Bygget riskerar även att störa flera fågelarter, däribland den rödlistade mindre strandpiparen, som häckar i kalkbrottet.

Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av kommunen innehåller flera bra åtgärder för att undvika skador på miljön. Samtidigt kommer trafiken att öka och ljuden från föreställningar kan komma att upplevas störande. Dessutom planerar man att spränga bort delar av berget för att kunna leda bort avloppsvattnet. Detta på ett område där det idag är förbjudet att bortföra sten och fossil.

- Jag har svårt att föreställa mig att en anläggningen kan innebär något positivt för naturen på Kinnekulle, säger Kent Boström, ordförande för SNF i Lidköping. Ett Natura 2000-område är mer än en lekplats för turister.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.