Bubbla eller certifikat

TRAFIK* Vilken väg ska vi välja för att minska trafikens utsläpp. Alternativbränsleutredningen föreslår certifikat för att gynna de förnybara bränslena. SNF vill att man även prövar en nationell handelsbubbla för fossila drivmedel.

Artikel 2005-2

Enligt EUs biodrivmedelsdirektiv ska 5,75 procent av fordonsbränslena vara biodrivmedel till år 2010. Den svenska alternativbränsleutredningen föreslår att vi i Sverige ska uppnå målet genom ett system med certifikat för biodrivmedel. Alla som säljer drivmedel måste kunna visa att man har minst 5,75 procent förnybara bränslen att sälja (kvotplikt) och skaffa sig bevis på detta i form certifikat. Dessa ska kunna köpas och säljas inom landet på en börs. Med tiden ökas kvotplikten för att öka andelen biodrivmedel på marknaden. Ett liknande system med gröna certifikat finns redan för el från förnybara energikällor.

SNF vill hellre se en utsläppsbubbla för fossila drivmedel som baseras på det mål för trafiken som riksdagen bestämt. Det innebär att utsläppen 2010 inte ska vara högre än de var 1990. För vägtrafiken betyder det 16,7 miljoner ton koldioxid. Därmed tillåts inte mer bensin eller diesel att säljas än 1990. Ökar trafiken så måste ökningen klaras med biodrivmedel. Rättigheterna att sälja fossila bränslen skulle då auktioneras ut en gång om året. Intäkterna skulle tillfalla staten som ersättning för koldioxidskatten som bör tas bort för drivmedel om bubblan införs.

- Certifikaten ökar andelen biodrivmedel på marknaden, men effekterna på transportsektorns koldioxidutsläpp är osäkra eftersom trafiken ökar hela tiden, säger Magnus Nilsson, -trafikhandläggare på SNFs kansli. Med en utsläppsbubbla för fossila bränslen skulle man vara säker på att utsläppen från

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.