Fågelsvält i Nordsjön
Artikel 2005-2

Havsfåglar runt Nordsjön drabbades förra året av svält i stor skala efter att fåglarnas stapelföda, stimfisken tobis, minskat kraftigt. Tärnor, måsar, stormfågel, alkor och labbar tillhör de drabbade. Fåglarna dör av svält under ruggningen eller misslyckas med häckningen. Sillgrisslehäckningen på Shetlands-öarna var förra året den sämsta i modern tid. I Yorkshire i England uppmättes den sämsta häckningsframgången för tretåig mås på tjugo år.

Brittiska ornitologer och forskare knyter samman tobisbeståndets sammanbrott med klimatförändringar. Ändrad vattentemperatur påverkar sammansättningen av zooplanktion till nackdel för tobisen. Hårt tryck från storskaligt industrifiske tär också hårt på bestånden. Havsforskningsrådets rekommendationer för 2005 är att minska fiskekvoterna för tobis med 60 procent på grund av den historiskt låga tillgången i Nordsjön.

World birdwatch, Vol. 26/no. 4.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.