Fuskmärkning av skövlad regnskog i Malaysia

SKOG * Ursprungsbefolkningar i Malaysia protesterar mot att timmer från regnskogsskövling på falska grunder exporteras som ?miljömärkt? virke till Europa.

Artikel 2005-2

Malaysia är världens största timmerexportör. Mer än hälften av landets skogar är redan borta och på den malaysiska delen av Borneo går avskogningen mycket snabbt. Men europeiska konsumenter vill helst inte köpa virke från regnskogsskövling. Därför har den malaysiska regeringen i samarbete med landets skogsnäring satt upp ett eget certifieringssystem för hållbart skogsbruk kallat MTCC (Malaysian Timber Certification Council). Timmerexporten till Europa är mycket lönsam. Den svarar bara för 15 procent av totalexporten, men för 30 procent av inkomsterna.

Malaysias skogsmärkning har inte blivit accepterad av FSC, det globala certfieringssystemet för hållbart skogsbruk. Miljörörelsen och ursprungsbefolkningarna i Malaysia protesterar också kraftigt mot MTCC-märkningen.

- På papperet ser kriterierna bra ut, men ute i skogen är det samma rovdrift som tidigare, säger Meng-chuo Wong från Joanghutan i Sarawak på Borneo. Joanghutan är ett nätverk för ett stort antal ursprungsbefolkningar och miljöorganisationer i Malaysia.

MTCC-märkningen försöker efterlikna FSC, men saknar den insyn och oberoende kontroll som är nödvändig för en trovärdig märkning.

- Certifieringen sker helt utan samråd med ursprungsbefolkningarna som bor i områdena, säger Colin Nicholas, från samma nätverk i Malaysia. Trots att vi har fått våra traditionella rättigheter till skogsmarken erkända i högsta domstolen tar MTCC inte hänsyn till detta utan godkänner timmerkoncessioner i ursprungsbefolkningarnas områden.

Colin Nicholas ifrågasätter dock både oberoendet och hållbarheten i märkningen.

- I styrelsen för MTCC finns bara personer med nära anknytning till regeringen och skogsindustrin. Oberoende granskningar saknas och anmälda överträdelser fintas bort. Minskande skogsareal inom de certifierade områdena visar att skogsbruket inte är hållbart.

På senare tid har MTCC tonat ned hållbarhetsretoriken och mer betonat att virket kommer från lagliga avverkningar. Men av kriterierna för märkningen framgår att endast 70 procent av virket behöver komma från legala avverkningar för helträprodukter och endast 30 procent för träfiberskivor. Resten ska vara från okontroversiella avverkningar. Vad det är avgör skogsföretagen på egen hand. Märkningen saknar också övertygande system för att särskilja märkt timmer på dess väg genom sågverk och möbel-industri.

Meng-chuo Wong och Colin Nicholas for i februari runt i Europa med stöd av bland andra SNF för att övertyga regeringar och inköpare om att inte köpa MTCC-märkt virke. Bakgrunden är att EU arbetar med kriterier för upphandling av legalt avverkat tropiskt virke. Danmark har redan godkänt MTCC.

- Vi vill att man helt enkelt slutar köpa regnskogsvirke från Malaysia, säger Colin Nicholas, vare sig avverkningen är certifierad eller inte drabbas lokalbefolkningen hårt. Avverkningarna skapar både fattigdom och miljöförstöring. Använd era egna europeiska ädellövträd i stället.

www.klimabuendnis.org/download/mtcc.pdf

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.