Sjuka ekar angripna av svampar
Artikel 2005-2

Många ekar i Sverige mår dåligt, med vissna blad och döda grenar. Vad eksjukan beror på är ännu oklart. Orsakerna är sannolikt flera. En delförklaring kan vara svampangrepp mot rötterna av en skadegörare kallad Phytophtora. Ulrika Jönsson från Lunds universitet har i laboratorium infekterat unga ekar med Phytophtora och sett kraftiga angrepp på rotsystemet. Fältundersökningar påvisade också svampen i många sydsvenska ekbestånd. Upprepade infektioner av rotsystemet försvagar träden och ger till slut även skador i kronan.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.