SNF-krets ändrar lagen
Artikel 2005-2

MILJÖRÄTT * Naturskyddsföreningen i Göteborg överklagade förra året Göteborg Energis planer på ett nytt stort fossilgaskraftverk vid Ryaverket. Miljööverdomstolen avvisade dock kretsens talerätt med hänvisning till att kraftverksbygget baserades på ett 15 år gammalt tillstånd som nu förlängdes, även om nya villkor kopplades till det. Kretsen förde dock ärendet vidare till Högsta domstolen, som nyligen bekräftade avslaget.

Domslutet innebär en kraftig inskränkning i vilka typer av ärenden som miljöorganisationer kan överklaga. Som en följd av domen vill nu regeringen ändra lagen så att talerätten även ska kunna omfatta omprövning av gamla tillstånd och villkor.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.