Trängselavgifter - nu eller senare

VINKLAT * Experterna är ense om att det inte finns någon annan lösning för att minska trafikkaoset i Stockholm. Trängselavgifterna måste fram - men regeringsformen blockerar.

Artikel 2005-2

Magnus Nilsson, trafikhandläggare, SNF

Stockholmstrafiken har gått in i väggen. Öppnandet av Södra länken har på ett halvår ökat trafikflödena så mycket att snitthastigheten i rusningstid på Essingeleden sjunkit till en bit under 30 km i timmen.

Och värre lär det bli. Trafiken väntas fortsätta öka med någon procent om året. De miljardsatsningar på mera vägar som planeras väntas på sin höjd kunna flytta runt trafikpropparna.

Alla professionella trafikexperter vet det. Alla ledande politiker vet det. Alla journalister som skriver om det vet det nog också, innerst inne: Stockholms -trafikproblem går inte att lösa utan ett avgiftssystem som pressar ned trafikmängderna i rusningstid. Frågan om trängselavgifter handlar inte om Ja eller Nej utan om När och Hur.

De trängselskatter riksdagen beslutade om 2004 är ingen idealisk lösning. Lösningen har klara tekniska brister - exempelvis att just Essingeleden är undantagen från avgifter, men det stora problemet gäller beslutsformerna kring det hela.

Enligt nuvarande regeringsform måste den här typen av pålagor betraktas som en skatt, och skatter måste in i minsta detalj beslutas av riksdagen efter vederbörlig hantering med propositioner, betänkanden och voteringar. Minsta justering av avgiftsnivå, avgiftsperiod eller läge för avgiftsstationerna tar därmed minst ett halvår och involverar mängder av instanser som inte har minsta beröring med frågan. Intäkterna dras omotiverat in till statskassan.

För bilar som står stilla finns det sedan 1957 en lagstiftning som ger landets kommuner rätt att på egen hand införa, inkassera, justera och avskaffa parkerings-avgifter. Utan denna lag hade trafiksituationen i storstäderna med säkerhet varit betydligt värre än i dag.

Med nuvarande regeringsform hade det varit omöjligt att införa kommunala p-avgifter. Den gör det i praktiken omöjligt att införa långsiktigt välfungerande trängselavgifter. Och utan trängselavgifter går det inte att hantera trafikproblemen i våra storstäder.

Så här kan det inte vara. Vi kan inte ha en regeringsform som gör det omöjligt att lösa storstädernas trafikproblem, eller hur?

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.